Szanowni Państwo !

Jest nam niezmiernie miło, że możemy skreślić dla Państwa tych parę słów. Jesteśmy grupą organizacji pozarządowych, której celem nadrzędnym jest przeciwdziałanie bezrobociu. Organizacje te, jako Struktura występują pod nazwą Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych w skrócie BIEDA. Tak nazywamy się BIEDA -ale nie należy tego utożsamiać z ubóstwem. My bezrobotni nie jesteśmy biedni  brak nam tylko pracy. Naszym bogactwem są nasze głowy, nasze wykształcenie, nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie oraz czasy w jakich przyszło nam żyć. Co prawda często brakuje nam środków do życia , ale uważamy ,że jest to sytuacja przejściowa.

Powstałe Struktury BIEDA mają właśnie przeciwdziałać bezrobociu. Chcemy i /już to robimy/, aktywizować tych spośród nas bezrobotnych, którzy chcą sami sobie stworzyć miejsce pracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, które mogą skutkować zatrudnieniem.

Jesteśmy strukturą, która chce budować - budować współpracę – porozumienie pomiędzy tymi wszystkimi, którym na sercach leży problem bezrobocia. Zapraszamy do naszych Struktur zarówno bezrobotnych, ale również zapraszamy przedsiębiorców, podmioty gospodarcze, instytucje i urzędy odpowiedzialne za walkę z bezrobociem. Wiele spraw udało nam się już załatwić. Jesteśmy w trakcie wdrażania kilku projektów a część z nich jest już realizowana. Projekty te wkrótce zaowocują miejscami pracy. Uważamy jednak, że robimy ciągle za mało, a to dlatego, że brakuje nam Waszych pomysłów. Wiemy, że wielu z Was ma pomysły - brakuje tylko kogoś kto mógłby Was wysłuchać i wdrożyć w życie te pomysły. Właśnie po to jesteśmy. Drodzy Bezrobotni - nie jesteście pozostawieni sami sobie – my jesteśmy z Wami.

Nasze motto brzmi “jeżeli coś ma się udać to się uda” , ale tylko wtedy, kiedy z żelazną konsekwencją będziemy wdrażać nasze pomysły. Wiemy, że pojedynczy bezrobotny to tylko przedmiot, niechciany petent w urzędach i instytucjach. Ale od kiedy jesteśmy w Strukturach BIEDA, staliśmy się podmiotem. Uczestnictwo w strukturach BIEDA - nobilituje.

Co z naszymi dokonaniami? W 2001 roku w ciągu pierwszych miesięcy działalności zatrudniliśmy 15 bezrobotnych – w różnych okresach , na różnych warunkach, ale zawsze na umowę o pracę. Tak ! Bezrobotni zatrudnili bezrobotnych.

Otworzyliśmy już w Polsce blisko 20 biur regionalnych / Kuźni Obywatelskich/  wokół, których skupiają się już bardzo duże rzesze bezrobotnych.

Jesteśmy wydawcą miesięcznika PRACA.pl na łamach którego informujemy o naszych problemach i sposobach ich rozwiązywania.

Powoli stajemy się partnerem dla samorządów. Prowadzimy z nimi rozmowy w celu zaktywizowania lokalnych bezrobotnych w przedsięwzięciach gospodarczych realizowanych na rzecz gmin. Sami mamy również mnóstwo pomysłów. Wiemy, że tylko my sami w dzisiejszych warunkach ekonomicznych możemy sobie pomóc. Nie wyręczamy Urzędów Pracy i instytucji powołanych do walki z bezrobociem, mamy odmienne cele do zrealizowania aczkolwiek adresat jest ten sam - czyli bezrobotny. Jako organizacje pozarządowe chcemy być postrzegani jako partnerzy, którzy pomagają, wspierają państwo, samorządy lokalne w wypełnianiu ich obowiązków wobec bezrobotnych -Nie jesteśmy zagrożeniem dla nich. My mamy wspólnie rozwiązywać nabrzmiały problem bezrobocia. Jesteśmy na dobrej drodze stać się partnerami.

Co oferujemy dla dzisiejszych bezrobotnych? Przede wszystkim możliwość uzyskania pracy lub alternatywnie stwarzamy warunki do prowadzenia własnej działalności.

Mamy również w planach obniżenie kosztów utrzymania –wzrost konsumpcji, a co za tym idzie podniesienie poziomu i standardu życia oraz wzrost bezpieczeństwa socjalnego. Uczestnictwo w Strukturach BIEDA stwarza możliwość uzyskania atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych poprzez prowadzone szkolenia, a tym samym zdobycie nowych umiejętności.

Natomiast w sferze psychicznej i moralnej – oferujemy nobilitację społeczną i dowartościowanie środowiska bezrobotnych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości.

Nie bez znaczenia jest również możliwość skorzystania z najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Te wszystkie działania integrują uczestników Struktur BIEDA, a dla najbardziej potrzebujących proponujemy uczestnictwo w programie samopomocowym . Wszystkim bezrobotnym oferujemy pakiet ubezpieczeniowy NADZIEJA .

Drodzy Bezrobotni!!

Przewaga naszych propozycji nad dotychczasowymi rozwiązaniami leży w naszej inności. Różnice w coraz większym stopniu wynikają z tego co myślimy, a nie z tego jak kształtują nas rozmaite instytucje. W dzisiejszych czasach nie możemy prowadzić interesów tak jak w przeszłości. Proponujemy nowe sposoby. Wszyscy uczestniczymy w przemianach ustrojowych naszego kraju. Niezależnie od woli jesteśmy skazani na wolność-wolność wyboru. Minione lata ukazały nam z całą ostrością problemy związane z bezrobociem i beznadziejnością osób nim dotkniętych. W umysłach nas wszystkich zakorzeniło się przekonanie, że przy tak dużym bezrobociu nie można zrobić praktycznie nic.

Totalna niemoc??? NIE!!! Dobrą przyszłość i zmianę sytuacji materialnej bezrobotnych może zapewnić jedynie wspólny wysiłek całej rzeszy wszystkich bezrobotnych i ich Przyjaciół. Nie jesteśmy z góry skazani na brak nadziei czy na ubóstwo. Uwikłani w codziennej pogoni za środkami do życia, pozbawieni wiary w przyszłość zdecydowaliśmy się dać odpór wszystkim przeciwnościom losu. Dlatego powstały Struktury organizacyjne, które nas wszystkich bezrobotnych połączą i umocnią. Struktury, które wzajemnie ze sobą współpracują i wspomagają, wspierają organizacyjnie i finansowo. Są one rzecznikiem społecznej wrażliwości i solidarności na sprawy związane z bezrobociem. Będą promotorem niespotykanych dotychczas rozwiązań systemowych opartych o nowoczesne techniki i technologie. Na pewno zdążymy być mocni przed wejściem do UE. Przestaniemy być dla niej jedynie petentem i rynkiem zbytu, czy też tanią siłą roboczą.

Mając to wszystko na uwadze środowisko bezrobotnych zdecydowało się, że sami zadbamy o nasze bezrobotnych sprawy. Razem potrafimy połączyć nasze marzenia z ciężką pracą. Jesteśmy gotowi do poświęceń, jesteśmy gotowi odnieść sukces. Dlatego uczynimy wszystko, niezależnie od problemów z którymi borykamy się dzisiaj, dla pomyślności naszego przedsięwzięcia, nas samych i naszych rodzin. Jest mnóstwo pomysłów, które czekają na realizację. Jest sprzyjający klimat zarówno wśród władz administracyjnych, jak i samorządowych do wsparcia naszych działań. Mamy wielu Przyjaciół gotowych wspierać nasze poczynania. Jest szansa na sukces. Musimy to wykorzystać.

Drodzy Bezrobotni! -jesteśmy z Wami.

Poznań 2003 r.